۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

هنر نمایی فتوشاپ کاران فالس نیوز برای اینکه سر ا.ن درست وسط الله پرچم ایران باشد!

راستی چرا عکس را اینطوری کرده اند ؟ یعنی میخواسته اند به ا.ن تقدس بدهند ! یا او را ..........چه میدانم! آدم از کار این جماعت انگشت به دهان میماند.

هیچ نظری موجود نیست: