۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه

گزارش دروغ تلویزیون رژیم در باره 'هیچ' خمینی هنگام ورود به ایران


 

صدا و سیمای رژیم در یک نمایش تلویزیونی تلاش کرد بی احساسی کامل خمینی را که هنگام ورودش به ایران در سال 57 در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسیده بود چه احساسی دارید، به کلمه 'هیچ' بسنده کرده بود، با دروغپردازی رفع و رجوع کند.
صادق طباطبایی برادر زن احمد خمینی (فرزند خمینی) در برنامه شبکه چهار تلویزیون رژیم: "وقتی با پرواز انقلاب و در معیت حضرت امام در راه بازگشت به کشور بودیم، من چند بار از ایشان پرسیدم بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ما به ایران خواهیم رسید یا نه؟ و از این دست سئوال‌ ها. هر بار امام می‌ فرمودند هیچ چیز خاصی نخواهد شد. در نزدیکی ایران، همینکه من از کنار ایشان بلند شدم، یکی از خبرنگاران ژاپنی در کنار امام نشست و از ایشان پرسید چه احساسی دارید؟ امام که هنوز در فضای سئوال و جواب بنده بودند، گمان کردند این خبرنگار خارجی هم همان سئوال را پرسیده است و ایشان هم همان جواب (یعنی هیچ) را دادند. برخی متاسفانه اینگونه بازگو کردند که امام علیرغم تمام احساسات و شور و اشتیاق مردم ایران، در برابر این عواطف ملت بی احساس بودند که استناد آنها نیز به این سئوال خبرنگار ژاپنی است در حالی که به هیچ وجه این طور نبود."
اما واقعیت صحنه کاملا کذب این اظهارات و تهی بودن مطلق خمینی از هرگونه حس وطن پرستی را نشان میدهد. در این صحنه که در زیر آمده است، صادق قطب زاده در کنار خمینی نشسته و سئوال خبرنگار را ترجمه می کند.
--
کبک آگاه است
به امـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: