۱۳۸۸ دی ۳۰, چهارشنبه

خیزش ایرانیان در بيست و دو ي بهمن


برخيز که ديدار سحر در پيش است
وز اين شب تيره مان گذر در پيش است
خورشيد خبر داد که آزادي را
بيست و دوي بهمني دگر در پيش است
نقل از: م.سحر

--
کبک آگاه است
به امـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: