۱۳۸۸ دی ۳۰, چهارشنبه

مجید توکلی به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد
خبرنامه امیرکبیر:
مجید توکلی عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و نیز ۵ سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد.
موارد اتهامی عنوان شده و احکام صادره مربوط به آنها از قرار زیر است:
- اجتماع و تبانی علیه نظام منجر به صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری
- تبلیغ علیه نظام منجر به صدور یک سال حبس تعزیری
- توهین به رهبری منجر به صدور دو سال حبس تعزیری
- توهین به ریاست جمهوری منجر به ۶ ماه حبس تعزیری
همچنین وی به مدت ۵ سال از هرگونه فعالیت سیاسی و نیز از حق خروج از کشور محروم گشته است.
گفتنی است مجید توکلی پیش از این دو بار بازداشت شده بود که بار اول مدت یک سال و هفت ماه را در زندان گذرانده بود و در بار دوم ۳ ماه را در انفرادی تحت بازجویی قرار داشت.
مجید توکلی امسال در مراسم ۱۶ آذر و پس از ایراد سخنرانی شجاعانه اش در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد.

--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادیهیچ نظری موجود نیست: