۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

دانشجوی کاشانی پس از 3روز بازداشت با دست و پای شکسته در حاشیه شهر رها شد  شبکه جنبش راه سبز( جرس):
فرزند عضو سابق شورای شهر کاشان و معاون ستاد میرحسین موسوی در این شهر پس از بازداشت توسط یک نهاد امنیتی، بعد از 3 روز بیخبری مطلق و ضرب و جرح شدید تا جایی که منجر به شکسته شدن دست و پای این دانشجو شد و آثار سوختگی با سیگار نیز بر بدن او نمایان بود، به حالت بیهوش در کنار یکی از خیابانهای حاشیه شهر رها شد.

به گزارش نوروز، وی پس از رها شدن در حاشیه شهر، بدون اینکه امکان دیدار با خانواده خود را داشته باشد، مدت 36 ساعت در اختیار اداره اطلاعات بود و در مورد فعالیت های پدرش که استاد دانشگاه کاشان نیز است، و فعالیت های سیاسی خود و انجمن اسلامی دانشگاه مورد بازجویی قرار گرفت. این دانشجو پس از پایان بازجویی نیز با چشم بسته مجبور به امضای تعدادی برگه شد.

بهاین اقدام وحشیانه در ادامه روند بی سابقه احضار و بازجویی از حدود 20 نفر از اعضای فعال ستاد مهندس موسوی در جوانان اصلاح طلب کاشان که طی یک ماه گذشته صورت گرفته، انجام شده است. احضار برخی از این فعالان سیاسی و دانشجویی با بازداشت چند روزه همراه بوده است. آنها پس از انتقال به دادگاه انقلاب و تشکیل پرونده با صدور قرار وثیقه آزاد شدند.--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: