۱۳۸۸ آبان ۲۸, پنجشنبه

اعظم سادات هم به ضيافت شام زيبارويان دعوت نشد !...(علیرضا رضایی) +پوستر 16 آذر


سريال شام ندادن در ايتاليا باز هم تكرار شد . در ضيافت شام قزافي با حضور زيباروياني كه اعظم سادات فراحي (س) تمام شرايط آنها را داشت و بعنوان يك بانوي زيبا ، جادار ، مطمئن ميتوانست مايه مباهات مجلس بشود قزافي در پايان با يك جلد قرآن و پنجاه يورو پول مهمانان را دعوت به اسلام كرد . ناظران گفته اند (و ظاهراً خيلي هم مطمئن هستند) كه چنانچه اعظم سادات (س) در ضيافت ديشب حضور داشت اتفاقات زير به احتمال دو هزار و نهصد و بيست درصد (برگرفته از آمار موجود در وزات خارجه) مي افتاد : زيبارويان فرار ميكردند ميگفتند اگر قرار است بعد از اسلام بشويم اين ، نخواستيم داداش خوب شد مرد نبوديم ختنه نكرديم . زيبارويان فرار ميكردند به قزافي ميگفتند قرار بود مهماني زنانه باشد اين يارو كيه آوردي ؟ زيبارويان نفري پنجاه يورو ميدادند كه ديگر كسي به اينجور ضيافتها دعوتشان نكند با اين خاك بر گوري . اعظم سادات نفري پنجاه يورو و يك گوني سيب زميني به زيبارويان ميداد كه به شوهرش رأي بدهند . زيبارويان ميگفتند برو بابا ما اينهمه خرج ريختمان كرده ايم مسلمان بشويم كه عين اين ملت فقط نوك دماغمان را ببينند ؟ زيبارويان ميگفتند جداً اگر خدا پيغمبر آخرش اينست الآن همه مان ميرويم بت پرست ميشويم . زيبارويان مسلمان ميشدند و بلافاصله نماز وحشت ميخواندند آن پنجاه يورو را هم ميدادند صدقه به نيت شر دور بلا دور اعظم سادات دور . زيبارويان ميگفتند ما مسلمان بشويم كه بعدش عين اين حوري بشويم مگه اُسكليم ؟ خب همين الآن هم كه داريم تمام كارهاي همان حوري ها را ميكنيم خيلي هم آبرومندانه تر . زيبارويان حضوراً از همه چيز اعظم سادات بعنوان زن مسلمان الگو برداري ميكردند جز مشك حضرت عباس و دور كمر 240 و ساير چيزهائي كه در حالت عادي بايد برجسته و فرو رفته باشد الآن شده تپه . زيبارويان ميگفتند مگه اينها دوباره انتخابات دارند كه افتاده اند به جمع كردن زيبارو ؟ اگر هم انتخابات دارند بروند از همان دوبي زيبارو بياورند كه پول كه بدهي همه كار ميكنند حتي عكس شوشوي اين هيولا را ميبرند بالا
--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی
http://kabk22.persianblog.ir/

هیچ نظری موجود نیست: