۱۳۸۸ مهر ۱, چهارشنبه

لباس سبز مجری باعث دردسرش شد__________FIL/\/\

:))
لباس سبز مجری باعث دردسرش شد
 
پرونده تصویری از صداوسیما
و حول شدن مجری و به کری زدن خودش
این احمق ها حتی بلد نیستن یه چیزی رو ماسمالی کنن


 

 

در روز اول باز گشایی مدارس و بعضی دانشگاها... 

گروه اجرایی کبک۲۲ توانست برای اولین بار مهر پرنده سبز امید  

را تولید و اجرایی کنند...

هیچ نظری موجود نیست: