۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

ایران خودرو در آستانه ورشکستگی

قائم مقام مدیرعامل شرکت ایران خودرو می گوید: این شرکت با ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کسری سرمایه روبروست. به گزارش خبرگزاری ایلنا ، شورای عالی پول و اعتبار پذیرفته است که برای جلوگیری از ورشکستگی ایران خودرو، تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این شرکت بپردازد. براساس این گزارش، بیش از ده شرکت دیگرنیز که همگی در تولید قطعات مختلف خودرو نقش دارند،یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند یا به کل از گردونه تولید خارج شده اند. سیاست های غلط، سوء مدیریت، ناتوانی در رقابت با خودروسازان خارجی و عدم گشایش اعتبار ارزی، از دلایل پیش آمدن این وضعیت دشوار برای بزرگترین واحد خودروسازی ایران ، هستند.
 
 
بر گرفته از: کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: