۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

خود بخوان این حکایت را...

 
 
بر گرفته از: کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: