۱۳۸۸ اسفند ۱۰, دوشنبه

تحليل سانفرانسيسکو کرونيکل از سخنان جديد موسوی ,حکومت یک فرقه ديکتاتور بر ايران


علی اکبردارينی
رهبر مخالفان ايران روز شنبه در شديدترين حمله به رهبران دينی کشور گفت، يک فرقه ديکتاتور به نام اسلام بر ايران حکومت می کند.
ميرحسين موسوی با درخواست مجوز برای حضور آزادنۀ طرفدارانش در خيابان ها، دولت را نيز به چالش کشيد. وی گفت اين اقدام باعث می شود قدرت واقعی مخالفان به نمايش گذاشته شود. آيت الله علی خامنه ای رهبر عالی ايران روز پنجشنبه مخالفان را متهم کرد که با نپذيرفتن نتايج انتخابات رياست جمهوری خرداد ماه گذشته، مشروعيت خود و حق مشارکت در صحنه سياسی کشور را از دسته داده اند.
سخنان خامنه ای از ممنوعيت مخالفان برای حضور در انتخابات آتی کشور حکايت دارد.
موسوی در مصاحبه با وب سايت خود، کلمه، گفت: "اين حاکميت يک فرقه و دزديدن مفهوم ايرانیت و حس ملی است. مردم ما به خوبی فرق میان دینداری رحمانی و قدرت طلبی در لباس دین را می فهمند... مردم ما نمی توانند اقدامات (ديکتاتوری) که به نام دين صورت می گيرد را تحمل کنند."
او گفت مخالفان قصد دارند با افزايش آگاهی و هوشياری مردم ايران، اصلاحات را پيش ببرند. موسوی گفت: "گسترش آگاهی ها، استراتژی اصلی جنبش است."
مخالفان محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که با تقلب در انتخابات خردادماه پيروز شده و برنده واقعی کسی جز موسوی نبوده است. پس از انتخابات، موج بزرگی از اعتراضات به راه افتاد که با سرکوب خونين دولت مواجه شد. در جريان اين ناآرامی ها، 80 نفر از تظاهر کنندگان کشته شدند و صدها فعال حقوق بشر، خبرنگار و سياستمدار طرفدار اصلاحات دستگير شدند.
دولت که شمار کشته شدگان را 30 نفر اعلام کرده، رهبران مخالف را "عوامل غربی" خوانده است که در پی سرنگونی نظام حاکم بر کشور از طريق برپائی تظاهرات خيابانی هستند.
در همين حال، رهبران تندروی کشور بيش از 100 نفر را در دادگاه های نمايش که از ماه اوت آغاز شد، محاکمه کردند. يازده نفر به مرگ محکوم شدند و بيش از هشتاد نفر ديگر، با احکام زندان از شش ماه تا 15 سال روبرو شدند.
حاکميت ايران با اشاره به برخی از راهپيمائی های اخير طرفداران دولت، آن را نشانه ای از افول پشتيبانی عمومی از مخالفان تفسير کرده است.
اما موسوی با رد اين ادعا، دولت را متهم کرد که مردم را در 22 بهمن به کمک اتوبوس به تهران آورده است تا در سالگرد انقلاب اسلامی سال 57، جمعيت پرشماری را ايجاد کند.
او گفت: "اين يک راهپيمائی مهندسی شده بود... بيشترين اتوبوس ها و حتی قطارها برای جمع آوری جمعيت به کار گرفته شده بود." موسوی افزود برگزاری چنين راهپيمائی "هيچ افتخاری" ندارد و "شبیه همان ذهنیت استبدادی و رویه های پیش از انقلاب است."
او از رهبران دينی خواست به مخالفان اجازه حضور در راهپيمائی خيابانی و بدون خطر حمله نيروهای امنيتی را بدهند. وی گفت: "نحوه استقبال می تواند به حرف و حدیث ها درباره قدرت مخالفان پایان دهد."
موسوی در عين حال هشدار داد تعطيلی روزنامه ها و مسدود کردن وب سايت ها برای خاموش کردن صدای مخالفان کمکی به حاکميت نخواهد کرد. وی خواهان چاپ مجدد روزنامه خود شد.
دولت تندروی ايران ده ها روزنامه طرفدار اصلاحات، از جمله روزنامه کلمه سبز متعلق به موسوی را تعطيل کرده و صدها وب سايت اصلاح طلب را نيز مسدود کرده است. اين بخشی از تلاش های دولت برای مهار فعاليت های مخالفان بوده است.
موسوی گفت عليرغم تمامی تلاش های دولت برای کنترل مخالفان، سرکوب نمی تواند جلوی خواست مردم برای ايجاد تغيير را بگيرد.
موسوی گفت: "ده ها میلیون ایرانی که در این کشوربه سانسور، جلوگیری از آزادی ها و اقدامات سرکوبگرانه،... و رواج فساد و دروغ معترض هستند، خواهان تغییرات هستند." وی خطاب به مسئولین گفت: "اقدامات سرکوبگرانه، شما را از يک راه حل منطقی دور خواهد کرد." 
--
کبک آگاه است
به امـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: