۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

گزارش خلاصه فشار و آزار مسیحیان ایران در سالگردآوری شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان
و كمیته مسیحیان در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
حكومت جمهوری اسلامی با شدت هر چه تمامتر در سال گذشته میلادی، از طریق دستگیری مسیحیان بشارتی و فشار بر كلیساهای انجیلی، اقدام به محدود كردن بیش از پیش مسیحیان نموده است .
سال گذشته در دی ماه ۱۳۸۷ پس از پایان سال میلادی و همزمان با آغاز سال نو مسیحی ۲۰۰۹، در گزارشات منتشر شده داشتیم كه "كارل مولر" از سازمان مسیحی open doors (درهای باز ) گفته بود : بر اساس شواهد موجود پیش بینی ما این است كه در سال ۲۰۰۹ میلادی مسیحیان جهان بیش از هر زمان دیگری به اسم خدایان و فلسفه های دروغین مورد جفا قرار میگیرند . او اضافه كرده بود كه ما نبی نیستیم كه بتوانیم آینده را پیشگوئی كنیم ، اما حس میكنیم كه جفا و خشونت بر مسیحیان ، خصوصا در بخشهائی از دنیا مثل خاورمیانه در حال افزایش است .
همچنین در گزارش سالانه سازمان "درهای باز" كه برای معرفی بدترین حكومت های جفا كننده بر مسیحیان جهان كه هرساله منتشر میشود ، سال ۲۰۰۹ حكومت جمهوری اسلامی با یك مرتبه ترفیع از نظر افزایش فشار بر مسیحیان ، در مكان دوم پس از حكومت كمونیستی كره شمالی قرار گرفت و برای اولین بار از این نظر از كشور پادشاهی عربستان سعودی جلو افتاد .
بررسی خلاصه ای از تهاجمات صورت گرفته علیه مسیحیان ایران در سال ۲۰۰۹ فقط نشان دهنده بخش آشكار و رسمی فشارهای وارده بر آنان در سال گذشته میباشد . واقعیت در داخل كشور بسیار بدتر از آن است و با توجه به آن سازمانهای بین المللی مدافع حقوق مسیحیان حكومت فعلی ایران را یكی از بدترین سركوبگران مسیحیان در سراسر جهان دانسته اند . آنچه كه در فهرست سالانه جفا بر مسیحیان می آید فقط شامل اقداماتی میشود كه از سوی دستگاه قضائی یا تشكیلات امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفته است و رسانه ای شده . بخش عمده ای از جفاهای اعمال شده بر مسیحیان شامل فشارهای سیستماتیك نظیر تبعیض ، تهدید و تحقیر است كه از سوی سیستم حاكم به شكل زیركانه و نه چندان آشكار علیه آنان اعمال میشود . از طرفی بسیاری از موارد بازداشت و دستگیری و محدود كردن ها به علت وحشت و ترس اشخاص از تهدیدهای دستگاههای قضائی و امنیتی كه آنها را از لب گشودن درباره آنچه بر ایشان رفته برحذر میكنند ، هرگز رسانه ای نمیشوند .
نگاه به فهرست جفاهای صورت گرفته در سال گذشته به ما نشان میدهد كه خوشبختانه خبری از هیچگونه كشتار یا اعدام یا زندانهای طویل المدت در مورد مسیحیان كشور طی مدت مذكور نبوده است. دادگاهها به صورت رسمی در مورد ۳ پرونده با موضوع ایمان مسیحی شهروندان احكام یا دستوراتی صادر كردند . اما در واقعیت روی دیگر سكه ، حكومت جمهوری اسلامی طی سال گذشته میلادی از طریق دستگیری مسیحیان بشارتی و فشار بر روی كلیساهای انجیلی ، اقدام به محدود كردن بیش از پیش مسیحیان نموده است .
تعداد بسیاری از مسیحیان بشارتی ایران در حال حاضر نوكیشان مسیحی هستند كه اسلام را ترك گفته به مسیحیت گرویده اند . با دقت در لیست جفا های سال گذشته در می یابیم كه این گروه درحال حاضر هدف اصلی حملات نیروهای امنیتی و انتظامی حكومت اسلامی میباشند . علت را میتوان در رشد و گستردگی دامنه آنها در جامعه دانست كه سردمداران و برنامه نویسان حكومت را انگشت به دهان كرده است . درحالیكه در آستانه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی ) با جمعیت ۳۵ میلیون نفری فقط صحبت از حداكثر ۵۰۰ نفر مسیحی فارسی زبان بود اكنون پس از سی سال در كشور ۷۰ میلیونی صحبت از صدها هزار مسیحی تغییر دین داده از اسلام میباشد كه در بدبینانه ترین حالت اگر فقط آنها را صد هزار نفر در نظر بگیریم رشدی نه صد درصد بلكه ۱۰۰ برابر را نشان میدهد .

--
کبک آگاه است
به امـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: