۱۳۸۸ دی ۲۳, چهارشنبه

محاربه با شیخ علی ! ,نیما فرمیننیما فرمین دکترای حقوق از دانشگاه مونت پلیه ـ فرانسه

آیت الله خامنه ای و سرکردگان حکومت خود کامه اسلامی ، در نظر دارند با استناد به قانون مجازات اسلامی، شماری از فرزندان میهن را که در روز عاشورا، شعار های "مرگ بر یزید" و " درود بر حسین" سر داده بودند را برای ترساندن مردم بپا خاسته از ظلم و بیداد، به نام محارب بکشند.

خامنه ای در یافته است که مردم او را یزید زمانه می دانند، و منظور از حسین اشاره به میر حسین موسوی است و ارتباطی با حسین ابن علی، امام سوم شیعیان که در روز عاشورا در کربلا به دست سپاهیان یزید کشته شد ندارد.

از نظر یزید ابن معاویه خلیفه وقت و فقهای حکومت ستمکار اموی در آن زمان، حسین ابن علی نیز خود یک محارب بشمار می آمد، چون در ماه "محرم الحرام" سال شصت و یک هجری قمری، حرمت ماه حرام را شکست و برخلیفه وقت خروج کرد. به همین دلیل فقهای مزد بگیر خلیفه وقت، فتوای کشتن حسین ابن علی و به اسارت بردن، هتک حرمت و تجاوز به خاندان او را صادر کردند.

آیت الله خامنه ای به پیروی از یزید ابن معاویه، به فقهای مزد بگیرخود فرمان داد تا ایرانیان را به بهانه " حرمت شکنی ماه محرم و عاشورا " بنام محاربه بکشند. در صورتی که با استناد به همین قانون دد منشانه مجازات اسلامی، خود خامنه ای وعوامل سرکوبگر نیروی انتظامی ، سپاه ،بسیج و چماقداران حکومتی محارب شناخته می شوند.

--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: