۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

پیامی از ابراهیم نبویابراهیم نبوی: بزرگترین زیان رادیکالیزم برای جنبش سبز، رانده شدن مردان و زنان بسیاری است که زندگی را دوست دارند و از مرگ می ترسند، و افتادن جنبش به دست جوانانی که از مرگ هراسی ندارند...

--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: