۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

پناهندگی 27 دیپلمات ایرانی
جنبش راه سبز (جرس):
علی اکبر امیدمهر، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که به عنوان سفیر در کشورهای هند، پاکستان و افغانستان خدمت کرده است در مصاحبه ای با صدای امریکا اعلام کرد که علاوه بردیپلمات جمهوری اسلامی در نروژ، عده زیاد دیگری از دیپلماتهای ایرانی در کشورهای مختلف نیز طی چند ماه گذشته، خدمت به جمهوری اسلامی را ترک و به کشورهای محل کار خود پناهنده شده اند.

به گفته وی، طی تنها دو هفته گذشته پنج نفر از دیپلماتهای جمهوری اسلامی از کشورهای محل اقامت خود تقاضای پناهندگی کرده اند. این پنج نفر علاوه بر محمد رضا حیدری، کنسول ایران در نروژ، که پناهندگی وی از طریق مطبوعات نیز اعلام گردیده است، شامل دو دیپلمات ایرانی در آلمان، یک دیپلمات در فرانسه و یک دیپلمات در انگلستان است که به همراه خانواده های خود تقاضای پناهندگی کرده اند.

وب سایت سلام به نقل از امید مهر گزارش داده است دلیل اینکه پناهندگی این افراد هنوز در مطبوعات منعکس نگردیده است این است که در کشورهای اروپائی مثل آلمان و غیره از لحاظ قانونی دولت مجاز به اعلام عمومی اطلاعات مربوط به پناهندگی افراد، از قبیل نام و ملیت آنان نمیباشد، و این حق برای خود پناهنده ها محفوظ است.

به گفته این دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، دیپلماتهای فوق به دلیل آنکه هنوز در پی تدارک و تثبیت امنیت خود و خانواده خود میباشند از اعلام اخبار مربوط به پناهندگی خود خود داری کرده اند.

امیدمهر همچنین خبر داد که در طی ماههائی که از آغاز جنبش سبز آزادی طلبی مردم میگذرد کلا بیست و هفت نفر از دیپلماتهای جمهوری اسلامی خدمت را ترک و به کشورهای غربی پناهنده شده اند.


--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خیلی خبرهای دیگه هم هست که سعی میکنم برات ارسال کنم.