۱۳۸۸ آذر ۱۷, سه‌شنبه

گسترش دامنه اعتراضات ۱۶ آذر از دانشگاهها به مدارس!گسترش دامنه اعتراضات ۱۶ آذر از دانشگاهها به مدارس! (ویدئو)

 
گسترش دامنه اعتراضات ۱۶ آذر از دانشگاهها به مدارس!

«معلم باغیرت ، حمایت حمایت»

- دانلود-
گيرم که در باورتان به خاک نشسته ام!
و ساقه هاي جوانم از ضربه هاي تبرهاي‌تان زخم‌دار است،

با ريشه چه مي‌کنيد؟

گيرم که بر سر اين باغ بنشسته در کمين پرنده‌ايد،
پرواز را علامت ممنوع ميزنيد!

با جوجه هاي نشسته در آشيان چه مي کنيد؟

گيرم که مي‌کشيد
گيرم که مي‌بريد
گيرم که مي‌زنيد

با رويش ناگزير جوانه چه مي‌کنيد؟
--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: