۱۳۸۸ آذر ۱۲, پنجشنبه

تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب - ۱۰ آذر

تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب - ۱۰ آذر
 
دانشجوی این خاکم / همچون شیـر بی‌ باکم
دانشجو می خروشد / خود را نمی فروشد

--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://arman.posterous.com/
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: