۱۳۸۸ آذر ۵, پنجشنبه

دولت یمن بیمارستان ایرانی در صنعا را تعطیل کرد

همزمان با سازماندهی تظاهراتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا، پایتخت یمن، برای اعتراض به مداخلۀ ایران در امورد داخلی یمن، مقامات این کشور در روز چهارشنبه از تصمیم خود مبنی بر تعطیل کردن بیمارستان و درمانگاه ایران در صنعا خبردادند. در یک بیانیۀ رسمی که در روز چهارشنبه در صنعا در اختیار رسانه ها قرار گرفت گفته شده است که وزارت کشور یمن تصمیم گرفته است بیمارستان و درمانگاه ایران در صنعا را به خاطر فقدان شفافیت در حسابداری این دو مؤسسه و نیز کمک مالی جمهوری اسلامی ایران به آن دو تعطیل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیمارستان و درمانگاه ایرانی در پایتخت یمن زیر نظر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود. مقامات یمن در واقع از روز سیزدهم اکتبر با جلوگیری از دسترسی بیماران به بیمارستان ایرانی صنعا، این بیمارستان را به صورت دو فاکتو تعطیل کرده اند. مقامات یمن تصور می کنند که این بیمارستان در حقیقت در خدمت سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده و از طریق آن کمک های مالی تهران به شورشیان شیعۀ زیدی یمن منتقل می شده است. بیمارستان ایرانی صنعا، در یک بنای پنج طبقه قرار دارد و از یکصد و بیست نفر پرسنل آن تنها هشت نفر ایرانی هستند و از چهار سال پیش در این شهر فعال بوده است. همانطور که در ابتدای این گزارش آمده است قرار است در پیش از ظهر روز چهارشنبه تظاهراتی نیز در مقابل سفارت ایران در صنعا برگزار شود. در ماه های اخیر مقامات بلندپایۀ یمن بارها جناح هائی درجمهوری اسلامی ایران را به حمایت از شورشیان شیعۀ یمن متهم کرده اند. اتهامی که قویاً از سوی تهران تکذیب شده است. سفارت یمن در تهران نیز متقابلا هدف یورشی از سوی عده ای از دانشجویان بسیجی بوده و به نوشتۀ روزنامۀ "وطن امروز" چاپ تهران این دانشجویان چندین کوکتل مولوتف را به سوی سفارت پرتاب کرده اند. دانشجویان بسیجی در عین حال با صدور قطعنامه ای خواستار قطع رابطۀ تهران با دولت های یمن و عربستان سعودی شدند. عربستان نیز در مناطق مرزی خود علیه شورشیان شیعۀ یمن وارد جنگ شده است.
http://www.rfi.fr/actufa/articles/119/article_9597.asp

--
کبک آگاه است
بلاگهای ویژه پوستـــــر
http://arman.posterous.com/
http://photoblog.com/kabk22/
http://kabk22.wordpress.com/
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: