۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

قال ندا یدا شد + عکسبالاخره نتایج تحقیقات و تفحصی که به دستور رئیس جمهور قرار بود انجام بشه به نتیجه رسید و خواهران غیور بسیجی در تجمع امروز قاتل ندا آقا سلطان رو شناسایی کردند و اون قاتل کسی نبود جز دکتر آرش حجازی که خودش از روی موتور توی انتشاراتیش تیرو زده به قلب ندا، بعد مردم ریختن گرفتنش لباس هاشو پاره کردند و کارتشو گرفتند بعد لباساشو پوشیده اومده توی دوربین و خواسته فیلم بازی کنه که مثلا داره کمک می کنه ولی از این خبر نداشته که ما خواهرهای خیلی تیزی داریم.

لازم بذکر است خبر گزاری فالس نیوز چندماه پیش در خبری ندا آقا سلطان رو زنده معرفی کرده بود که توی یونان داری به خوبی و خوشی زندگی می کنه.

ادامه خبر تجمع ملیاردی خواهران بسیجیمون جهت استرداد دکتر (چن نفر به یه نفر! یا یه نفر واسه چن نفر؟!) در فالس نیوز بخوانید.
تجمع اعتراض آمیز بانوان تهرانی جهت استرداد آرش حجازی قاتل ندا آقا سلطان مقابل سفارت انگلیس 
تجمع اعتراض آمیز بانوان تهرانی جهت استرداد آرش حجازی قاتل ندا آقا سلطان مقابل سفارت انگلیس 
تجمع اعتراض آمیز بانوان تهرانی جهت استرداد آرش حجازی قاتل ندا آقا سلطان مقابل سفارت انگلیس 
تجمع اعتراض آمیز بانوان تهرانی جهت استرداد آرش حجازی قاتل ندا آقا سلطان مقابل سفارت انگلیس 
تجمع اعتراض آمیز بانوان تهرانی جهت استرداد آرش حجازی قاتل ندا آقا سلطان مقابل سفارت انگلیس 
تجمع اعتراض آمیز بانوان تهرانی جهت استرداد آرش حجازی قاتل ندا آقا سلطان مقابل سفارت انگلیس 
 حضور زهره الهیان در تجمع اعتراض آمیز بانوان تهرانی جهت استرداد آرش حجازی قاتل ندا آقا سلطان مقابل سفارت انگلیس

سخنرانی زهره الهیان نماینده مجلس در تجمع اعتراض آمیز بانوان تهرانی جهت استرداد آرش حجازی قاتل ندا آقا سلطان مقابل سفارت انگلیس

 

 
 

 __._,_.___


Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست: