۱۳۸۸ آبان ۱۸, دوشنبه

عکس: عکسهایی از راهپیمایی روز 13 آبان


 

عکس: عکسهایی از راهپیمایی روز 13 آبان


نکته مهم: با توجه به فیلتر شدن اکثر سایتهای اطلاع رسانی، لطفاً این ایمیل را به دیگران نیز فوروارد کنید تا بار دیگر کودتا گران را در اجرای کودتای رسانه ای، ناکام بگذاریم. قبل از ارسال کلیه ایمیلهای قبلی را پاک کنید.

عکس هایی از راهپیمایی عظیم مردم در روز 13 آبان را برایتان آورده ایم. اینها فقط گوشه ای از حماسه بزرگ این روز بود. در اولین فرصت تصاویر بیشتری برایتان ارسال خواهیم کرد.

باز هم به دیکتاتور نشان دادیم که هیچ غلطی نمی تواند بکند. 

از همین امروز قرار بعدی ما 16 آذر (روز دانشجو)

کی خسته است؟ دشمن

?ui=2&view=att&th=124c1a3bfff0b6d7&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a3bfff0b6d7&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a3d1035605b&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a3d1035605b&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a3e57d7a42e&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a3e57d7a42e&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a3f2c0151ce&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a3f2c0151ce&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a40a3a4cf08&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a40a3a4cf08&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a44a8728ae1&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a44a8728ae1&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a45554275de&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a45554275de&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a45ec29384c&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a45ec29384c&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a480ef81669&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a480ef81669&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a48c9167989&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a48c9167989&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a4975ecb117&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a4975ecb117&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a4a1ee056f2&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a4a1ee056f2&zw

?ui=2&view=att&th=124c1a4ab8f7e75a&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_124c1a4ab8f7e75a&zw
کبک آگاه است
http://www.kabk22.persianblog.ir/

هیچ نظری موجود نیست: