۱۳۸۸ شهریور ۱۳, جمعه

New ***** شماره جدید 2 هفته نامه 23خــــــــــــرداد ***** New

به نام پروردگار آزادی
درود بر شما دوست عزیز
گروره 23خرداد توانست بار دیگر فعل ما می نوانیم را به طور شایسته بیان
کند و اینک شماره اول و دوم این 2 هفته نامه به پیوست برای شما آزاد
اندیش گرامی پیش کش می شود امیدواریم ما را در بهبود روز افزون این مجله
یاری فرمایید
به امید کوتاه شدن دست دیکتاتوری از ایران
به امید آزادی

URL:
http://www.4shared.com/file/130002078/a68265ce/23_Khordad-N2.html

Forum code:
[URL=http://www.4shared.com/file/130002078/a68265ce/23_Khordad-N2.html][IMG]http://dc147.4shared.com/img/130002078/a68265ce/23_Khordad-N2.pdf[/IMG][/URL]

Facebook shared:
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.4shared.com/file/130002078/a68265ce/23_Khordad-N2.html&t=23
Khordad-N2.pdf


Ahmadinejad is NOT our PRESIDENT

http://kabk22.blogsky.com/

هیچ نظری موجود نیست: