۱۳۸۸ شهریور ۱۸, چهارشنبه

کبک آگاه است - خبر جدید

قهرمانی جهان در رشته ی "دراگون بت"  حضور پیدا کرده اند با بستن مچ بند سبز از جنبش مدنی مردم ایران اعلام حمایت کردند 

 

در یک اقدام غیر منتظره تعداد زیادی از قایقرانانی که در مسابقات قهرمانی جهان در رشته ی "دراگون بت"  حضور پیدا کرده اند با بستن مچ بند سبز از جنبش مدنی مردم ایران اعلام حمایت کردند
 
این مسابقات که با حضور تیم ملی ایران در جمهوری چک در حال پیگیری است تا 8 شهریور ادامه خواهد داشت 
 
عکس ها در ادامه!

http://www.picpanda.com/images/4q1r8sp1v4nlj2k05d1o.jpg

 
 
 
 

http://www.picpanda.com/images/qr9n3dt59orq0vlpvg1t.jpg

 
  

http://www.picpanda.com/images/64ve6tlvzingh60uf44m.jpg

 
 
 

http://www.picpanda.com/images/5t25m1l6t37puts1pik.jpg

 
 
 

http://www.picpanda.com/images/c1mdvzg2ed5m8xu4y199.jpg

 
  
http://www.picpanda.com/images/wztw7z3dlkibdx19lp.jpg
 
 

http://www.picpanda.com/images/js5v2zo7fnt4iagdvvs.jpg

 
 
 
 هیچ نظری موجود نیست: