۱۳۸۸ شهریور ۱۹, پنجشنبه

روز قدس دیروز - روز جنبش سبــــــــــــــــــــــــز امروز
-


 

روز قدس دیروز ، روز جنبش سبز امروز

متن زیر را برای ایمیل به دوستان و دعوتشان به این حماسه عظیم سبز پیشنهاد می کنم.

روز جهانی سبز ( بر خلاف روز قدس) روز دفاع از یک ملت و یک کشور خاص نیست بلکه فراتر از آن ، روز اعتراض به یک شیوه و تفکر است. شیوه ای که خودش را محق میداند برای رسیدن به اهدافش از هر روش غیر انسانی ای استفاده کند. شیوه ای که با تابلوی دین و مذهب و با بهره گیری از احساسات پاک انسانها ، به دنبال اهداف شیطانی حاملان آن است. دولت فعلی ایران به همان اندازه به اسلام مقید است که اسرائیل به یهودیت.

پس از برپایی نماز جمعه سبز ، اینک فرصتی دیگر در راه است. فرصتی برای تکرار راهپیمایی عظیم جنبش سبز در 25 خرداد و البته این بار در روز قدس (27 شهریور) با جمعیتی به مراتب بیشتر زیرا این راهپیمایی کاملاً قانونی و دارای مجوز است.

برای شرکت در این راهپیمایی به موارد زیر توجه کنید :

  • این راهپیمایی بر خلاف 25 خرداد ، با سکوت همراه نیست. بنابراین شعارهایتان را آماده کنید. این ها برخی از شعارهای پیشنهادی هستند :

شعارهای دولتی شعارهای سبز
مرگ بر آمریکا مرگ بر روسیه
مرگ بر انگلیس مرگ بر چین
مرگ بر اسرائیل مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر فرانسه مرگ بر روسیه
خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست خونی که در رگ ماست هدیه به ملت ماست
سران اغتشاشات اعدام باید گردند سران کودتا اعدام باید گردند

نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران

ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین

برادر شهیدم رأیتو پس میگیرم

ای خواهر شهیدم رأیتو پس می گیرم


گلوله، شکنجه، تجاوز دیگر اثر ندارد

جنبش سبز ایران دیگر ترسی ندارد

بقیه شعارها را شما پیشنهاد دهید. پاسخ هر شعار دولتی که جوابی نداریم الله اکبر است.

  • دوربین یا موبایل دوربین دار برای ثبت لحظات غرور آفرین این راهپیمایی همراه داشته باشید.
  • زود حرکت کنید. آنان که زودتر می رسند بهتر می توانند جو مراسم را به دست بگیرند.
  • اگر امکان فیلمبرداری با نمای باز از بالای ساختمان های مشرف به محل راهپیمایی را دارید این فرصت را از دست ندهید و با دوربینتان روایت گر تاریخ سبز ملت ایران باشید. این کار شما از زحمت حضور ده ها هزار تظاهر کننده با ارزش تر است زیرا بدون شما ، بسیاری آنان را نخواهند دید.
  • عکس ، نوشته ، بادکنک سبز و سایر نمادهای جنبش سبز را همراه بیاورید. فقط این نمادها نباید به شکلی باشند که  باعث شناسایی شما شده و عده ای مانع حضورتان در تظاهرات شوند (مانند لباس سبز) ، بلکه باید مخفی بوده و پس از حضور در جمعیت به نمایش درآیند. و البته نماد "وی" به عنوان نشان جهانی جنبش سبز هم که همیشه بهترین نماد ماست.

یکی از مؤثرترین روشهای اطلاع رسانی قابل دسترس برای بخش زیادی از مردم ایران ایمیل است. لطفاً پس از پاک کردن آدرس فرستنده ، با ارسال این ایمیل ، دوستانتان را هم دعوت کنید.

more:
http://kabk22.blogsky.com/


 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "kabk22" group.
To post to this group, send email to kabk22@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
kabk22+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/kabk22?hl=en?hl=fa
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

هیچ نظری موجود نیست: