۱۳۸۸ مرداد ۲۲, پنجشنبه

*****گزارش من از دیوارهای تهران_22مرداد_2*****

 

لینک اصلی

اطلاع رسانی با شما... برای روحیه دادن به سبز اندیشان دریغ نکنید.

******هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم*******

جنبش سبـــــــــز ایـــــــــــــــــــران!

 

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی برادر! خودت را هم قیمه قیمه کنی ننگ با رنگ پاک نمی شه

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی ننگ با رنگ پاک شدنی نیست بازم شماها رنگ بزنید

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی

لینک اصلی

ننــــــــــــــــــــــــگ با رنـــــــــــــــــگ پــــــــــــاک نمی شود...

لینک اصلی

لینک اصلی

 

هیچ نظری موجود نیست: